افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
روایت فاطمه طباطبایی از اینکه چرا حاج احمد آقا مشاوری امین برای امام بود؟ ۲۵ اسفند ۱۴۰۱
به مناسبت سالروز رحلت حاج احمد خمینی؛

روایت فاطمه طباطبایی از اینکه چرا حاج احمد آقا مشاوری امین برای امام بود؟

‌شخصیت احمد طوری بود که هنگام وقوع حوادث، گرفتار جوّسازی‌ ‌نمی شد. اگر ده نفر حرف می زدند ایشان تمام حرف ها را می شنید و در‌ ‌نهایت آنچه را که شنیده بود به حضرت امام منتقل می کرد.

قبل از اینکه ملک الموت سراغ ما و هم نسلی های ما بیاید، خودمان یواش یواش [صندلی ها را] آزاد کنیم ۲۴ بهمن ۱۴۰۰
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین

قبل از اینکه ملک الموت سراغ ما و هم نسلی های ما بیاید، خودمان یواش یواش [صندلی ها را] آزاد کنیم

یک جاهایی می شود قانون اساسی اصلاح شود و بگویند ما دو مجلس می خواهیم، یا مجلس شش ساله باشد و یا حکومت به جای ریاستی، پارلمانی باشد؛ اینها قابل اصلاح است و هیچ اشکالی هم ندارد.