افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
مسئولین بپذیرند و اعتراف کنند که در به وجود آمدن وضع موجود، مسئول هستند ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
دبیر کل جامعه روحانیت مبارز:

مسئولین بپذیرند و اعتراف کنند که در به وجود آمدن وضع موجود، مسئول هستند

کسانی که می خواهند خدمت کنند و به کشور و ملت و سرزمین و تاریخ وفادار هستند را حذف نکنیم، همه اینها عدالت و حکمرانی علوی است.

انسان ترسو همیشه به مصلحت فکر می کند ۲۹ مهر ۱۳۹۹
تولیت مدرسه علمیه امام خمینی(ره) عنوان کرد ؛

انسان ترسو همیشه به مصلحت فکر می کند

بسیاری از قراردادهایی که با قدرت های بزرگ منعقد می شود در واقع صلح نیست، سازش در آن است و از روی ترس منعقد می شود.