افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
قطعا اصلاح برخی رفتارها و برنامه‌ها ضرورت دارد/ باید جوابگوی ملت ایران باشیم ۱۴ مهر ۱۴۰۱
مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور:

قطعا اصلاح برخی رفتارها و برنامه‌ها ضرورت دارد/ باید جوابگوی ملت ایران باشیم

غرب استکباری تحمل شکوه، عظمت، استقلال و بزرگی ایران اسلامی را ندارد البته هرگز نفی اشکالات و ضعف‌ها را نمی‌کنم.