افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
دولت مانع از فروپاشی کشور شده است /حمایت از معیشت خانوار بزرگترین دغدغه کنونی دولت است ۲۷ مهر ۱۳۹۹
رئیس جمهور روحانی عنوان کرد :

دولت مانع از فروپاشی کشور شده است /حمایت از معیشت خانوار بزرگترین دغدغه کنونی دولت است

با گذشت بیش از 2.5 سال از این تحریم‏ها، دولت با برنامه ‏ریزی‏هایی که انجام داده، مانع از تحقق هدف شوم آمریکا یعنی فروپاشی کشور شده است.