افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
خرمشهرها در پیش است؛ نه در میدان جنگ نظامی، (بلکه ) در یک میدانی که از جنگ نظامی سخت تر است ۰۳ خرداد ۱۴۰۰
پیام مهندس پیمان سرپاس به مناسبت ۳ خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر ؛

خرمشهرها در پیش است؛ نه در میدان جنگ نظامی، (بلکه ) در یک میدانی که از جنگ نظامی سخت تر است

همگان وظیفه داریم، این تاریخ را با عزتش محفوظ نگاه داریم.