افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
آماده‌ایم نیازهای تقنینی دولت را در جهت مصالح مردم برآورده کنیم ۱۴ شهریور ۱۴۰۰
دکتر قالیباف در صحن علنی مجلس عنوان کرد :

آماده‌ایم نیازهای تقنینی دولت را در جهت مصالح مردم برآورده کنیم

عدالت باید نصب العین همه دستگاه‌های دیگر و جریان‌های سیاسی و اجتماعی و رسانه‌ای قرار گیرد.