افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
تبعات استفاده از مکانیسم ماشه برای آمریکا دارد؟ ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
دوراهی روسیه، چین و اروپا ؟

تبعات استفاده از مکانیسم ماشه برای آمریکا دارد؟

شورای امنیت در آستانه یک نبرد دیپلماتیک سرنوشت سازی قرار گرفته است و برجام نیز به پیچ خطرناکی رسیده است که اگر از این پیچ به سلامت عبور کند، احتمال احیای آن در آینده نه چندان دور وجود دارد. هر چند که این احتمال روز به روز کم رنگ‌تر می‌شود.