افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
تمامیت ارضی کشور‌های همسایه قائل احترام  اما باید بدانند خط قرمز ما حفظ تمامیت ارضی کشورمان است ۱۰ مهر ۱۴۰۰
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس عنوان کرد ؛

تمامیت ارضی کشور‌های همسایه قائل احترام اما باید بدانند خط قرمز ما حفظ تمامیت ارضی کشورمان است

اسرائیلی‌ها بدانند اینکه کشورهای کوچک منطقه را تحریک کنند تا تهدیدی برای ایران باشند، در واقع با دم شیر بازی کرده‌اند،