افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
با قطعنامه شورای حکام آژانس بر علیه ایران مجلس قطعا خواستار اجرای کامل قانون صیانت از منافع ملت ایران است ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس

با قطعنامه شورای حکام آژانس بر علیه ایران مجلس قطعا خواستار اجرای کامل قانون صیانت از منافع ملت ایران است

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت مستقل در منطقه و جهان، هرگز زیر بار فشار و زور لابی صهیونیست و آمریکا نخواهد رفت .