افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
امیدواریم پایبندی دولت به مصوبات و نظرات مجلس در عمل نیز رویت شود ۲۹ تیر ۱۴۰۱
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی

امیدواریم پایبندی دولت به مصوبات و نظرات مجلس در عمل نیز رویت شود

هر تصمیم دیگری که از این پس دولت در مورد بازنشستگان و کارگران بخواهد بگیرد باید در مسیر قانونی خود باشد.