افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
اجرای این طرح بایدبه تصویب نمایندگان مجلس وتایید شورای نگهبان نیز برسد ۲۷ بهمن ۱۴۰۱
تصویب افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در کمیسیون تلفیق

اجرای این طرح بایدبه تصویب نمایندگان مجلس وتایید شورای نگهبان نیز برسد

مستمری ها و سایر حمایت های از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی به میزان ۴۰درصد افزایش می یابد.