افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
هر چقدر زمان گذشت حقوق عامه صرف حقوق خاصه شد/ شعار انقلاب رضایت مردم است ۰۷ آذر ۱۳۹۹
کاندیدای ریاست جمهوری 1400 عنوان کرد :

هر چقدر زمان گذشت حقوق عامه صرف حقوق خاصه شد/ شعار انقلاب رضایت مردم است

هر چقدر در این 40 سال زمان از انقلاب گذشته، مدیران کشور نتوانستند رضایت کشور و مردم را به دست بیاورند.