افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
کمیسیون اجتماعی مجلس اعتقادی به حقوق دوگانه برای کارگر و کارمند ندارد ۲۶ فروردین ۱۳۹۹
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ؛

کمیسیون اجتماعی مجلس اعتقادی به حقوق دوگانه برای کارگر و کارمند ندارد

هنوز وقت برای تغییر مصوبه شورایعالی کار وجود دارد. من به نمایندگان کارگری گفتم که ما در مجلس بناست ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای کارمندان مصوب کنیم؛ شما هم بر همین میزان تاکید کنید که مستمری‌بگیر تامین اجتماعی نیز همین حداقل را بگیرد.