افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
انتقاد عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از مصوبه کمیسیون تلفیق درباره خرید خدمت سربازی ۱۱ بهمن ۱۴۰۰

انتقاد عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از مصوبه کمیسیون تلفیق درباره خرید خدمت سربازی

با این مبالغ زیادی که کمیسیون تلفیق برای خرید خدمت سربازی در نظر گرفته است، افراد مرفه می‌توانند خدمت سربازی را بخرند و در نتیجه فقط اقشار ضعیف جامعه که تمکن مالی ندارند، باید به سربازی بروند.