افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
اولویت مجلس امروز اشتغال، گرانی، تورم، مسکن و بیکاری است نه طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات ۰۹ آذر ۱۴۰۰
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خبر داد

اولویت مجلس امروز اشتغال، گرانی، تورم، مسکن و بیکاری است نه طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات

طرح «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» مانند ۶۰۰ تا ۷۰۰ طرح بصورت عادی در نوبت بررسی است و بعید می دانم اصلاً در این مجلس به آن نوبت برسد.