افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
آقای خاتمی و دیگران پشت روحانی ایستادند ولی امروز می گویند آقای روحانی اصلاح طلب نبود ۰۴ تیر ۱۴۰۰
وزیر دولت سازندگی :

آقای خاتمی و دیگران پشت روحانی ایستادند ولی امروز می گویند آقای روحانی اصلاح طلب نبود

مشکل اصلی اصلاحات این است که کنگره ندارند و ستادها اشخاص ثابتی بودند که فقط سخنگو‌ بودند و ایراد می گرفتند.

هر چقدر زمان گذشت حقوق عامه صرف حقوق خاصه شد/ شعار انقلاب رضایت مردم است ۰۷ آذر ۱۳۹۹
کاندیدای ریاست جمهوری 1400 عنوان کرد :

هر چقدر زمان گذشت حقوق عامه صرف حقوق خاصه شد/ شعار انقلاب رضایت مردم است

هر چقدر در این 40 سال زمان از انقلاب گذشته، مدیران کشور نتوانستند رضایت کشور و مردم را به دست بیاورند.