افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
تذکر آیت‌الله نوری‌همدانی نسبت به وضعیت نامنا‌سب ‌معیشتی مردم / چرا ‌همه‌چیز را به تحریم گره می‌زنید؟ ۰۴ دی ۱۳۹۸
تذکر مرجع بزرگ شیعیان نسبت به وضعیت نامنا‌سب ‌معیشتی مردم ؛

تذکر آیت‌الله نوری‌همدانی نسبت به وضعیت نامنا‌سب ‌معیشتی مردم / چرا ‌همه‌چیز را به تحریم گره می‌زنید؟

گله مردم از بی‌توجهی مسئولان بوده و تذکرات مردم به گوش مسئولان نمی‌رسد، مسئولان همه‌چیز را به تحریم گره می‌زنند.