افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
تجمع بازنشستگان کارگری این‌بار مقابل تامین اجتماعی ۰۷ بهمن ۱۳۹۹

تجمع بازنشستگان کارگری این‌بار مقابل تامین اجتماعی

بازنشستگان کارگری با حضور مقابل سازمان تامین اجتماعی، خواستار برآورده شدن مطالبات خود شدند.