افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
کارگران با راه‌اندازی غیرحرفه‌ای سامانه جامع روابط کار نمی دانند به چه کسی شکایت کنند؟ ۲۷ شهریور ۱۳۹۹

کارگران با راه‌اندازی غیرحرفه‌ای سامانه جامع روابط کار نمی دانند به چه کسی شکایت کنند؟

راه‌اندازی غیرحرفه‌ای سامانه جامع روابط کار و نبود زیرساخت‌های کافی، منجر شده ثبت دادخواست کارگری دچار مشکل شود، زیرا حتی نام برخی مشاغل در سامانه وجود ندارد.