افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
تصویب کلیات لایحه تغییر نحوه محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی در کمیسیون اقتصادی ۲۹ تیر ۱۴۰۱
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

تصویب کلیات لایحه تغییر نحوه محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی در کمیسیون اقتصادی

دولت باید پای کار آمده و با انجام اقدامات مناسب تکمیلی، بستر لازم برای کاهش قیمت کالاها را فراهم کند.