افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
گره زدن همه ی مشکلات کشور به تحریم ها توجیه قابل توجه نمی تواند داشته باشد ۲۸ فروردین ۱۴۰۱
نماینده مردم مهاباد در هفتمین دوره از مجلس شورای اسلامی در یاداشتی با عنوان نگاه مردم به مجلس نوشت ؛

گره زدن همه ی مشکلات کشور به تحریم ها توجیه قابل توجه نمی تواند داشته باشد

بیشتر مشکلات کشور در مدیریت ناقص و نادرست در بعد قانونگذاری و نظارت مجلس و در بعد اجرای مصوبات قانونی دولت است که عوارض آن بر مردم تحمیل گردیده است.