افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
کمبود زمان باعث نمی شود تا در ارتباط با اعلام افزایش حقوق کارگران زیر بار تصمیم عجولانه برویم ۱۶ اسفند ۱۴۰۱
علی خدایی

کمبود زمان باعث نمی شود تا در ارتباط با اعلام افزایش حقوق کارگران زیر بار تصمیم عجولانه برویم

ما افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را با توجه به تورمی که در کشور اتفاق افتاده، برای کارمندان دولت هم ناکافی می‌دانیم. اما به نظر من هیچ ارتباطی بین تعیین مزد کارکنان دولت و کارگران وجود ندارد.