افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس : جبران کسری بودجه با در نظر گرفتن رقم ناچیز افزایش حقوق برای کارگران قابل قبول نیست ۳۰ آذر ۱۳۹۸
دستمزد‌ها باید حداقل ۳۰ درصد افزایش یابد ؛

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس : جبران کسری بودجه با در نظر گرفتن رقم ناچیز افزایش حقوق برای کارگران قابل قبول نیست

چندین دستگاه و شرکت دولتی داریم که مصارف‌شان بسیار بیشتر از درآمد‌های آنهاست. در مواردی این مصارف به دلیل پرداخت حقوق نجومی و ریخت و پاش افزایش یافته است. می‌توان با صرفه‌جویی از این طریق کسری بودجه را جبران کرد.