افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
در جلسه فردا به دنبال این خواهیم بود که حداقل حقوق کارگران برای سال ۹۹ را افزایش دهیم ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران عنوان کرد ؛

در جلسه فردا به دنبال این خواهیم بود که حداقل حقوق کارگران برای سال ۹۹ را افزایش دهیم

افزایش مشوق‌های دستمزد نمی‌تواند مکمل حقوق یک کارگر باشند چراکه تمامی کارگران از این مشوق‌ها بهره‌مند نیستند، با این وجود در جلسه روز آینده به دنبال این خواهیم بود که حداقل حقوق کارگران برای سال ۹۹ را افزایش دهیم.