افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
به وزیر کار گفتیم افزایش حقوق کمتر از ۴۰ درصد برای کارگران را قبول نداریم ۱۹ بهمن ۱۴۰۰
رئیس فراکسیون کارگری مجلس

به وزیر کار گفتیم افزایش حقوق کمتر از ۴۰ درصد برای کارگران را قبول نداریم

کارگران کشور قشر بدون مدافع هستند و پشتوانه ندارند و امنیت شغلی ندارند. بیمه‌ها حمایتی نیست، برای درمان، رفاه و مسکن کارگران هم فکری نشده است؛ این‌ها مجموعه ضعف‌هایی است که در حوزه کارگران وجود دارد.