افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
نباید کارگری کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق داریافت نماید /  صبوری کارگران حدی دارد ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
دبیرکل خانه کارگر عنوان کرد ؛

نباید کارگری کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق داریافت نماید / صبوری کارگران حدی دارد

ما اهل مذاکره و سازش هستیم اما با این وجود هر حوصله‌ای پایانی دارد و صبوری کارگران نیز حدی دارد. اگر خواسته کارگران مبنی بر رساندن حداقل دستمزد به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان محقق نشود، اعتراض خواهیم کرد و هیچ قیدی هم نمی‌تواند جلوی اعتراض ما را بگیرد.