افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
متأسفانه برنامه ریزی‌های غیر کارشناسی در احداث سدها و انتقال آب موجب بروز مشکل آب در خوزستان شده است ۰۴ مرداد ۱۴۰۰
نماینده مردم اهواز در مجلس دهم ؛

متأسفانه برنامه ریزی‌های غیر کارشناسی در احداث سدها و انتقال آب موجب بروز مشکل آب در خوزستان شده است

باید استاندار خوزستان فردی توانمند بوده و دارای جایگاه ویژه در هیئت دولت باشد تا بتواند حداقل هر هفته با رئیس‌جمهور در مورد مشکلات این استان صحبت کند.