افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
بازگشت به مردم امکان‌پذیر است، اما مسئله این است که آیا این اراده وجود دارد یا خیر؟ ۱۵ آذر ۱۴۰۱
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی

بازگشت به مردم امکان‌پذیر است، اما مسئله این است که آیا این اراده وجود دارد یا خیر؟

باید نشان دهیم که به واقع به آرا و خواسته مردم، اعتناء داریم لذا بازگشت به مردم یعنی به رسمیت شناختن تعیین سرنوشت و حق آن‌ها.

در اغتشاشات اخیر ۲۰۰ نفر جان خود را از دست دادند ۱۲ آذر ۱۴۰۱
شورای امنیت ملی بیانیه صادر کرد ؛

در اغتشاشات اخیر ۲۰۰ نفر جان خود را از دست دادند

اقوام غیور و اصیل ایرانی در استان‌­های مرزی کشور، در مدت اخیر آماج طراحی های دشمن برای کشاندن موضوع اعتراضات به نزاع قومی و مذهبی بوده اند.