افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
این بهانه که من مسئولیت داشتم ولی اختیار نداشتم مورد قبول افکار بیدار جامعه نیست / ملت بزرگ ایران با حضور خود در انتخابات ریشه تصمیم گیرندگان مفسد و بعضا بی لیاقت را برای همیشه خواهند زد ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
فعال سیاسی مستقل در گفتگوی اختصاصی با بهارستان آنلاین عنوان کرد عنوان کرد ؛

این بهانه که من مسئولیت داشتم ولی اختیار نداشتم مورد قبول افکار بیدار جامعه نیست / ملت بزرگ ایران با حضور خود در انتخابات ریشه تصمیم گیرندگان مفسد و بعضا بی لیاقت را برای همیشه خواهند زد

برای برون رفت از همه مشکلات موجود وحدت کلمه و یکپارچگی ملت لازم است.