افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
نحوه عجیب برقراری بیمه عمر و حادثه برای بازنشستگان کشوری ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

نحوه عجیب برقراری بیمه عمر و حادثه برای بازنشستگان کشوری

با توجه به شرایط سخت کشور و با توجه به اینکه با اجرای طرح همسانسازی حقوق این عزیزان اگرچه دردی از آمالشان کاسته شد اما باید این را هم در نظر گرفت که تورم و گرانی افسارگسیخته باعث شده تا این همسازی و افزایش حقوق ها اصلا به چشم نیاید.