افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
همه مسئولان باید اشتباهات و کوتاهی ها را جبران کنند /  دشمن در بیخ گوش ماست و آمده انتقام 40 ساله را بگیرد ۰۵ آبان ۱۴۰۱
نماینده مردم کرمان در مچاس شورای اسلامی

همه مسئولان باید اشتباهات و کوتاهی ها را جبران کنند / دشمن در بیخ گوش ماست و آمده انتقام 40 ساله را بگیرد

جنایت داعشی ها را باید در عراق و سوریه بخوانیم. جلوی خانواده فرزند و پدر را سر بریدند و اینها به دنبال ایران بدون امنیت هستند و می خواهند ایران را تجزیه کنند.