افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 June , 2023
افزایش هزینه ساخت مسکن ملی به متری ۳.۳ میلیون تومان! ۱۹ آذر ۱۳۹۹

افزایش هزینه ساخت مسکن ملی به متری ۳.۳ میلیون تومان!

هیچ تکلیفی بر عهده دستگاه‌های مجری طرح اقدام ملی نیست که اگر قیمت تمام شده ساخت واحد مسکن ملی، بالاتر از قیمت مورد انتظار شد، مابه التفاوت را به متقاضی کمک کند.