افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
این دولت بنای تعامل با مجلس را ندارد و همواره به دنبال تقابل و خط و نشان کشیدن برای نمایندگان است ۱۵ بهمن ۱۳۹۹
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ؛

این دولت بنای تعامل با مجلس را ندارد و همواره به دنبال تقابل و خط و نشان کشیدن برای نمایندگان است

اخیراً رئیس‌جمهور در اظهاراتی گفته است که مجلس حق نظارت بر دولت را ندارد، در حالی که قانون اساسی حق نظارت را به مجلس داده است و نمایندگان مجلس ابزارهای نظارتی دارند.