افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
حال امروز ‎اوکراین آیینه عبرت سینه چاکان شرق و غرب است ۰۷ اسفند ۱۴۰۰
عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی

حال امروز ‎اوکراین آیینه عبرت سینه چاکان شرق و غرب است

برای داشتن ایرانی مقتدر و باقدرت نظامی و هسته ای باید با حفظ اقتدار و عزت ملی، بر حق هسته ای ملت ایران پافشاری کنیم.