افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
پیش‌بینی عدد قابل توجهی برای پرداخت بدهی صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی ۲۰ آذر ۱۴۰۰
جزئیات تازه از بودجه ۱۴۰۱

پیش‌بینی عدد قابل توجهی برای پرداخت بدهی صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی

تا جایی که اطلاع داریم دولت حداقل حقوق‌ها را از سه و نیم میلیون تومان به چهار و نیم میلیون تومان افزایش داده است که به معنای افزایش 28 درصدی است.