افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
اصلاح و باز توزیع یارانه‌ها اقدام بعدی حمایت از تولیدکنندگان است ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

اصلاح و باز توزیع یارانه‌ها اقدام بعدی حمایت از تولیدکنندگان است

اولین راه حمایت از بخش خصوصی بازکردن در‌های بانک‌ها بر روی تولید کنندگان و گشاده رویی با آنان است و راه‌حل آن رفع تعهد ارزی از ۷۰ به ۶۰ درصد و افزایش زمان از سه ماه به پنج ماه است.