افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
انتخابات فرصتی ارزشمند برای تحقق تغییر در جهت بهبود احوال مردم و جامعه است ۲۱ آذر ۱۳۹۸
عضو سابق شورای سیاستگزاری روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری در گفتگوی اختصاصی با بهارستان آنلاین ؛

انتخابات فرصتی ارزشمند برای تحقق تغییر در جهت بهبود احوال مردم و جامعه است

كارنامه مجلس فعلی نشان می دهد که ضعف های جدی در برخي از نمایندگان حال حاضر وجود دارد و به همین رو جای پای شفافیت و مبارزه با فساد به شدت در این نهاد مهم خالی است.