افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
۹ دی فصل الخطاب جریان برانداز از مطالبه گری مردم همیشه در صحنه کشوراسلامی ایران است ۰۹ دی ۱۳۹۹
علی کیهانیان دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی:

۹ دی فصل الخطاب جریان برانداز از مطالبه گری مردم همیشه در صحنه کشوراسلامی ایران است

حماسه ۹ دی علاوه بر استحکام اتحاد مردم ، تلنگری به مسئولین غیرمتعهدو هشداری برای بیگانگان بود.