افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
بانک‌ها به جای آنکه نقدینگی کشور را به سمت تولید مدیریت کنند خودشان یک منبع خلق پول هستند ۰۱ آذر ۱۴۰۰
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس

بانک‌ها به جای آنکه نقدینگی کشور را به سمت تولید مدیریت کنند خودشان یک منبع خلق پول هستند

باید در تحقیق و تفحص از بانک‌ها مشخص شود چند درصد از منابع قرض الحسنه بانک‌ها به نیروهای تحت پوشش و کارمندان آنها اختصاص پیدا کرده و چرا آنها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده‌اند.