افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
پشت پرده تردید بن سلمان درمورد عادی سازی روابط با اسرائیل / همه چیز به احتمال لغو تحریم های ایران و روی کار آمدن ایران برمی گردد ۲۸ آذر ۱۳۹۹
اندیشکده «بگین سادات» اسرائیل:

پشت پرده تردید بن سلمان درمورد عادی سازی روابط با اسرائیل / همه چیز به احتمال لغو تحریم های ایران و روی کار آمدن ایران برمی گردد

بسیاری از اکراه سعودی‌ها برای پیوستن به قطار عادی سازی روابط با اسرائیل متحیر هستند با وجود همه اینها، جلسه‌ای که شب 22 نوامبر بین نخست وزیر اسرائیل و ولیعهد سعودی برگزار شد، نتایج مورد انتظار را به همراه نداشت. گواه این ادعا هم، انکار رسمی سعودی‌ها در مورد کلیت این دیدار است.