افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 June , 2023
تعمیق جای پای ایران در سوریه به واسطه جنگ اوکراین ۳۰ فروردین ۱۴۰۱
هاآرتص:

تعمیق جای پای ایران در سوریه به واسطه جنگ اوکراین

عنصر جدیدی به نام جنگ در اوکراین می‌تواند حضور نظامی ایران را به عامل بزرگ‌تری در تصمیم‌گیری در سوریه تبدیل کند.