افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
در مورد نحوه پاسخگویی به حمله راکتی به پایگاه عین‌الاسد تصمیم گرفته خواهد شد ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
رییس جمهوری ایالات متحده ؛

در مورد نحوه پاسخگویی به حمله راکتی به پایگاه عین‌الاسد تصمیم گرفته خواهد شد

هیچکدام از نیروهای نظامی در جریان حمله آسیب ندیده اند. نیروهای نظامی بریتانیایی و دانمارکی نیز در میان نیروهایی هستند که در پایگاه نظامی عین الاسد در غرب عراق مستقر هستند.