افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
مکانیزم عمل حکومت باید عقلایی باشد/مشروعیت دموکراسی از «رأی مردم» نیست، بلکه از «عقل» است ۱۷ آبان ۱۴۰۱
یادگار گرانقدر امام راحل ؛

مکانیزم عمل حکومت باید عقلایی باشد/مشروعیت دموکراسی از «رأی مردم» نیست، بلکه از «عقل» است

راهی غیر از حرکت دموکراتیک نداریم بنابراین «گفت‌و‌گو» در انتخابات سالم تجلی می یابد لذا خشونت پایان گفت‌وگو است و هر خونی ریخته شود متعلق به این ملت است.