افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
کلید خوردن تحقیق و تفحص از سازمان هواپیمایی کشوری در مجلس ۰۳ دی ۱۴۰۱
عضو هیئت رئیسه مجلس خبر داد؛

کلید خوردن تحقیق و تفحص از سازمان هواپیمایی کشوری در مجلس

اگر سازمان هواپیمائی کشوری و شورای عالی مربوطه درست عمل می‌کرد امروز شاهد بیماری و مرگ قریب الوقوع این صنعت کلیدی و حساس نبودیم.