افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
کشوری نیستیم که تحت فشار و تهدید بخواهیم آنچه را که آژانس می‌خواهد انجام دهیم ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
سخنگوی سابق وزارت امور خارجه

کشوری نیستیم که تحت فشار و تهدید بخواهیم آنچه را که آژانس می‌خواهد انجام دهیم

ایران قدم اول را برداشته است، اقدامات زیادی است که ایران می‌تواند انجام دهد که آخرینش خروج از ان. پی. تی است.