افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
هفته آینده موضوع تعیین محلی برای تجمعات را در مجلس بررسی می‌کنیم/ برگزاری تجمع در مکانِ خاص نیاز به مجوز دارد ۰۲ آبان ۱۴۰۱
نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور

هفته آینده موضوع تعیین محلی برای تجمعات را در مجلس بررسی می‌کنیم/ برگزاری تجمع در مکانِ خاص نیاز به مجوز دارد

در یک مکان مشخص و با تامین امنیت مردم می‌توانید خواسته‌هایتان را مطرح و مطالبات‌تان را بیان کنید.