افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
استخر توصیه پزشکان بوده، آیا اسکی روی آب در تاسوعا و عاشورای حسینی در سد لتیان به دیافراگم آن مرحوم ارتباط داشته ؟ ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
واکنش حمید رسایی به جوابیه مشاور مرحوم هاشمی ؛

استخر توصیه پزشکان بوده، آیا اسکی روی آب در تاسوعا و عاشورای حسینی در سد لتیان به دیافراگم آن مرحوم ارتباط داشته ؟

غلامعلی رجایی با رد سرمقاله «نه دی» که حول ماجرای شنا کردن مرحوم هاشمی در استخر کاخ سعدآباد است ، گفت استخری که هاشمی از آن استفاده می‌کرد، متعلق به فرح نبود و بعد از روی کار آمدن احمدی‌نژاد ساخته شده است.