افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
در ایندوره از انتخاب های احساسی و هیجانی ناشی از ایجاد فضای دو قطبی فاصله میگیریم ۰۸ خرداد ۱۴۰۰
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی :

در ایندوره از انتخاب های احساسی و هیجانی ناشی از ایجاد فضای دو قطبی فاصله میگیریم

با توجه به فضایی که در حال حاضر شکل گرفته است قطعا شاهد برگزاری انتخابات آبرومند و در شان نظام خواهیم بود.