افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
قانونی برای اینکه مردم بخواهند اجتماعات برگزار کنند نداریم ۲۶ آبان ۱۳۹۹
ریس کمیسیون فرهنگی در مجلس دهم عنوان کرد :

قانونی برای اینکه مردم بخواهند اجتماعات برگزار کنند نداریم

یک مسأله؟ اگر مردم نسبت به رفتار ما معترض باشند، این را چگونه اعلام کنند و این در اصل ۲۷قانون اساسی مطرح شده است اما چگونگی اجرای آن مهم است که فکر می کنم که مجلس یازدهم بتواند، این طرح را به سرانجام برساند.