افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
گشت ارشاد منفعت خارجی ها را تامین کرد و به سوژه ای برای تضعیف جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد ۱۹ آبان ۱۴۰۱
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی

گشت ارشاد منفعت خارجی ها را تامین کرد و به سوژه ای برای تضعیف جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد

ما باید در ساختار و وظایف نیروی انتظامی تجدید نظر کنیم. و این نیرو به تشکیلاتی هم ردیف سپاه و ارتش برسد.

مکانیزم عمل حکومت باید عقلایی باشد/مشروعیت دموکراسی از «رأی مردم» نیست، بلکه از «عقل» است ۱۷ آبان ۱۴۰۱
یادگار گرانقدر امام راحل ؛

مکانیزم عمل حکومت باید عقلایی باشد/مشروعیت دموکراسی از «رأی مردم» نیست، بلکه از «عقل» است

راهی غیر از حرکت دموکراتیک نداریم بنابراین «گفت‌و‌گو» در انتخابات سالم تجلی می یابد لذا خشونت پایان گفت‌وگو است و هر خونی ریخته شود متعلق به این ملت است.